Čo je blockchain?

Blockchain je verejná účtovná kniha všetkých Bitcoin transakcií, ktoré sa uskutočnili a ku ktorej majú prístup všetci užívatelia siete.blockchain

Ak by sme blockchain prirovnali k bankovému systému, môžeme povedať, že blockchain je celá história bankových transakcií. Jednotlivé bloky sú podobné vlastným výkazom vytváraných bankou. Chronologickým pridávaním vyťažených blokov sa blockchain neustále zväčšuje, čo mnohí považujú za problém kvôli ukladaniu a synchronizácii.

Blockchain je najväčšia technologická inovácia, ktorú Bitcoin priniesol, táto technológia sa dá využiť aj mimo Bitcoin siete na tvorbu digitálnych aktív ako sú dlhopisy, akcie, vlastnícke práva atď.

Na čom zaleží hodnota digitálneho aktíva?

Táto hodnota je daná prísľubom oprávneným subjektom, ktorý umožní digitálny token zmeniť za finančné aktívum ako napríklad na cenné papiere (akcie firiem, zlato alebo iné komodity atď.), preukazy o vlastníctve (napr. lístky na vlak) a ako úložisko informácií (certifikáty a iné dokumenty). Obchody a prevody s digitálnymi tokenmi sú považované za jednoduché a bezpečné.

Príklad : Predstavme si, že chcete odo mňa kúpiť motorku. Rozhodnete sa pre platbu Bitcoinami, ktoré mi teda pošlete. Skutočnosť, že ste mi poslali Bitcoiny sa zapíše do blockchainu a taktiež sa tam zapíše, že som predal moje vlastnícke práva na motorku. Zároveň by pre mňa prestal fungovať digitálny klúč od motorky a začal by fungovať váš kľúč. Motorka sa v tomto prípade nazýva smart property. Toto je zjednodušená základná myšlienka blockchainu.

 

Kontrakt je z právneho hľadiska dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami, v ktorej sa jedna strana zaviaže niečo urobiť výmenou za niečo iné (napr. peňažná platba za tovar alebo službu). Smart kontrakty sú kontrakty zakódované a digitálne zaznamenané do blockchainu, čo ich robí nespochybniteľnými a sebestačnými. Pri príklade kúpi motorky existuje pre vás riziko, že ja nemám vlastnícke právo na motorku. Mohol som toto vlastnícke osvedčenie sfalšovať, alebo môže byť na motorke záložné právo. Na druhej strane ja riskujem, že mi nedáte sľúbené peniaze, alebo že vami vypísaný šek mi banka odmietne vyplatiť z dôvodu nedostatku peňazí na vašom účte. Ak by sme sa rozhodli tento risk minimalizovať použitím notára alebo právnika, celý predajný proces by sa predražil a skomplikoval a to robí myšlienku alternatívneho použitia blockchain atraktívnou.

Praktické využitie technológie blockchain poisťovňami