Bitcoin – základné pojmy

Čo je Bitcoin adresa

Bitcoin adresa je unikátny identifikátor, ktorý vám umožní prijímať alebo posielať Bitcoin. Je to reťazec 34 znakov, napríklad “1C4McBimWzrGDmDp3VtSaTjkyvbzpVRyrY”.

Rovnako ako cez PayPal odosielate peniaze na konkrétnu emailovú adresu, tento identifikátor je Bitcoin adresa. Nemusíte si samozrejme také množstvo znakov pamätať nakoľko každá peňaženka má adresár, kde si k danej adrese pripíšete meno. Pred odoslaním akejkoľvek platby si treba adresu príjemcu starostlivo skontrolovať pretože transakcie sú nevratné.

Čo je Satoshi

Satoshi je najmenšia možná jednotka Bitcoin. Každý Bitcoin možno deliť až na 8 desatinných miest, 1 satoshi = 0.00000001 BTC.

Čo je Blockchain

Blockchain je verejný záznam všetkých uskutočnených transakcií v chronologickom poriadku. Blockchain má stiahnutý každí užívateľ siete Bitcoin. Všetci teda vedia, koľko Bitcoinov daná adresa vlastní. Blockchain je zložený ako reťaz z jednotlivých blokov. Jeden blok obsahuje potvrdené a nepotvrdené (čakajúce) transakcie. Nový blok je vygenerovaný priemerne každých 10 minút.

Čo je Hashrate (hash rate)

Hashrate je merná jednotka výkonnosti v Bitcoin sieti. Jednotkou je hash / s (hash za sekundu).

Čo je ťaženie Bitcoinov

Ťaženie (mining) Bitcoin je proces, kde počítačový hardvér vykonáva matematické výpočty a potvrdzuje transakcie v Bitcoin sieti. Ako odmena za túto službu sieti, baník (miner) dostáva odmenu za potvrdene transakcie. Ťažba Bitcoin je výpočtovo náročná operácia. Vo všeobecnosti platí, že čím väčší výpočtový kapacitu vlastníte, tým je pravdepodobnejšie, že vytvoríte nový blok a získate odmenu. Samozrejme, nie všetci užívatelia Bitcoin siete sú baníci, ale môžu byť bežný používatelia Bitcoinov alebo investori.

Čo je peňaženka (wallet)

Bitcoin peňaženka, alebo peňaženka iných kryptomien, je ekvivalent vašej fyzickej peňaženky, ktorú nosíte pri sebe. Každá Bitcoin peňaženka vám ukáže celkový počet Bitcoin, ktoré zostávajú na vašich adresách. Bitcoin peňaženka vám taktiež umožní poslať Bitcoin inému užívateľovi, ak poznáte jeho adresu.