Čo sú akcie?

Akcia je výraz pre cenný papier, ktorý svojmu majiteľovi umožňuje podiel na majetku danej akciovej spoločnosti.akcie, akciové trhy

Majiteľ akcií sa nazýva akcionár a má nárok na časť zo zisku spoločnosti nazývaným dividendy. Majiteľ akcií má právo sa podieľať na riadení spoločnosti. Akcionár môže zarobiť alebo prerobiť peniaze na vzraste alebo poklese ceny akcií. Cena cenných papierov závisí na ponuke a dopyte a vo všeobecnosti je percentuálny výnos akcií vyšší ako napríklad na vkladných knižkách alebo terminovaných vkladoch. Nakoľko je kurz akcií na burzách cenných papierov pohyblivý, je tento spôsob investovania riskantnejší. Taktiež dividendy nie sú garantované – pokiaľ akciová spoločnosť nie je výnosná, neprichádza k vyplateniu žiadnych dividendov.

Čo ovplyvňuje kurz akcií?

Kurz akcií závisí na viacerých faktoroch, ako je hospodársky výsledok, ekonomika krajiny a vývoj priemyselného odvetvia. Takisto môže kurz vzrásť po úspešnej reštrukturalizácii.